Услуги

Проектиране и разработване на цялостни софтуерни системи

В Луканет много обичаме да сравняваме създаване на софтуерни системи със строенето на сгради. Както в строителството, така и при софтуера, крайния резултат зависи изключително много от доброто предварително проектиране. Доброто проектиране и планиране може да спести много главоболия в процеса на разработване

Разработването на софтуерни системи винаги е била основна дейност на Луканет. От самото начало всичките ни проекти са изградени по "web" технология.

Внедряване и поддръжка на цялостни системи

Внедряването на една софтуер система е важен процес, който често се пренебрегва като фаза при инсталирането на нова система. Пропускането или неправилното й проверждане води до много голям стрес в работния процес и може да доведе до прекъсване и големи загуби.

Всички системи изискват поддръжка. Дейностите по поддръжката могат да включват:

Одит на съществуващи системи

Ако имате софтуерна система, с която изпитвате технически проблеми от някакво естество, но не сте готови да я смените, Луканет може да ви предложи цялостен или частичен одит. Одитът включва

Консултации на технологични въпроси

Ако вече сте избрали изпълнител на свой проект, но искате някой да "наглежда" изпълнението като пази вашия интерес, Луканет може да предложи своя опит и да спести време, пари и нерви при финализирането на проекта.