Продукти

barsy software

"Barsy" е комплексна система от софтуер, оборудване и услуги за организация и управление на бизнеса.

Софтуерът е създаден да подпомага служителите в тяхната работа, както и да улесни собственици / мениджъри в управлението на бизнеса и контрола на персонала.

Големият брой възможности го правят изключително удобен за управление на различни дейности като продажби, склад, фактуриране, клиенти и др.

С barsy можете бързо и лесно да организирате и управлявате широк кръг от бизнес процеси и търговска дейност - офиси, заведения, магазини, вериги търговски обекти и др.

Barsy може да се администрира от произволно устройство с достъп до интернет и стандартен уеб браузер като таблет, лаптоп, smartphone.

Повече информация за barsy

Основни модули

barsy-admin

Административен модул

Barsy Администрация е модулът, който управлява цялата информация в barsy. През него се извършват всички операции и се следят резултатите.

barsy-pos

Модул продажби

BarsyPOSx e модул от система barsy, който се използва на касите в търговските обекти. Предлага бързо маркиране чрез тъч, клавиатура или баркодскенер.

barsy-online

Оnline (облачен) вариант за ползване

Услуга, даваща възможност barsy да бъде използвана като облачна услуга, без наличие на собствен сървър. Разполага се на виртуални сървъри, cloud базирани решения и др.

Публични системи

barsy-club

Каталог на клиенти

Динамичен каталог на клиентите, ползващи barsy

barsy-e-shop

Електронен магазин

Динамичен електронен магазин, ползващи barsy

barsy-menu

Каталог на заведения

Динамичен каталог на заведения, използващи функцията "публично меню"

barsy-menu

Е-клиентска карта

Използвай Barsy.id за клиентска карта в търговските обекти от каталога на barsy.club

barsy-help

Помощна информация

Подробна помощна информация за работа с barsy - описания, търсене, често задавани въпроси и др.

Допълнителни системи

barsy-center

Портал за централизирани услуги.

Barsycenter е място, където се събират всички услуги, достъпни за клиенти, използващи barsy.

barsy-collector

Управление на сървърите

Централизирана система, позволяваща на поддръжката да управлява сървърите и инсталациите на barsy

Предишни проекти

Платформа за управление на „онлайн“ туристическа агенция

Първата в България Интернет туристическа агенция. Използват платформата за всички видове почивки в страната и чужбина. Платформата позволява тясна интеграция между телефонна централа и модула за работа с клиенти.

Модул от платформа за онлайн банкиране

Kлиентски интерфейс по AJAX технология и комуникация с приложен сървър през XML.

Платформа за управление на „онлайн“ фотографски център

"Ели–Л" ЕООД специализирана във фотографското предлагане, избра нашата платформа, като начин да увеличи пазара си в цялата страна, чрез минимални инвестиции в бизнес-платформа позната под името ФотоБраво.